Uncategorized

เพราะตับสำคัญจึงต้อง !! ดีท็อกตับ (Detox)

ดีท็อกตับ (Detox) ตับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่ายการเพราะทำหน้าที่ในการขับสารพิษ สลายไขมันและขจัดคอลเลสเตอรอล รวมถึงขับแอลกอฮอล์ออกจากกระแสเลือด หากตับไม่สะอาดจะทำให้กระบวนการดูดซึมสารอาหารและวิตามินเข้าสู่ร่ายกายไม่มีประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดโรคหรือสิ่งผิดปกติกับร่างกายตามมา ดังนั้นการล้างสารพิษในตับ  จึงมีความสำคัญต่อร่างกายเพราะจะส่งผลให้อวัยะและส่วนต่างๆของร่างกายทำงานได้ดียิ่งขึ้น  Liver Tonic 35000 mg วิตามินอาหารเสริมของ Auswelllife ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดในการล้างตับให้สะอาดขึ้น

Facebook Comments Box